Nükseden GBM hastalarında Ketojenik Diyet denemesi (ERGO) ilk sonuçları

Ketojenik diyetin GBM hastaları üzerinde uygulanabilirliğini araştıran ERGO (NCT00575146) adlı klinik çalışmanın ilk sonuçları yayınlandı. Sonuca göre ketojenik diyet hastalar üzerinde güvenle uygulanabilir ve tümör öldürücü etkisi var.

Araştırmacılar daha önce denekler üzerinde yapılan klinik öncesi çalışmada karbonhidrat alımının sınırlandırılmasının beyin tümörü büyümesini durdurduğunu tespit etmişti. Bu sebepten 20 nükseden GBM hastası üzerinde ketojenik diyetin uygulanabilirliği denediler.

Journal Of Clinical Oncology adlı tıp dergisinde yayınlanan makalede araştırmacılar şunları söylüyor:

1) Laboratuar çalışmalarımızda karbonhidrat sınırlamasına gitmenin beyin tümörünü durdurduğunu tespit ettik.

2) 19 hasta üzerinde, ketojenik diyet denendi. Hastalardan 2 tanesinde diyet süresince hiçbir nüks belirtisi görülmedi. Hastalardan 3 tanesinde 6 hafta diyetten sonra tümör ilerlemesi stabilize olmuş. 1 hastada az miktarda da olsa tedaviye tepki gözlemlenmiş. 7 hastada nüksetme süresi %43 geciktirilmiş. Toplamda hastaların %86sında diyete bağlı iyileşme gözlemlenmiş.

3) Hastalardan hiçbirinde diyete bağlı bir yan etki gözlemlenmedi. Hastaların %85i diyeti 6 ay boyunca herhangi problem olmadan düzenli şekilde devam ettirebildi.

HÜKÜM: Ketojenik diyet hastalarda uygulanabilirliği olan, güvenli ve tümör öldürücü etkiye sahip bir tedavi şeklidir. Diyetin Altuzan gibi damarlanma önleyici ilaçlarla beraber uygulanması her iki tedavinin de başarısını yükseltmektedir. Ketojenik diyetin tedavi edici etkisinin araştırılması için randomize klinik deneyler yapılmasına onay verilmiştir.

Bir kez daha Ketojenik Diyet’in kemoterapi ilaçları kadar etkili olduğu ve diğer tedavilerle birleştirildiğinde tedavi etkisini artırdığı, hastalarda herhangi bir yan etkiye yol açmadığı, ve hastalar tarafından 6 ay kadar süre uygulanacak kadar da kolay olduğu gözler önüne serilmiş oldu.

KAYNAKLAR:
The ERGO trial: A pilot study of a ketogenic diet in patients with recurrent glioblastoma. J Clin Oncol 28, 2010 (suppl; abstr e12532)
J. Rieger, O. Baehr, E. Hattingen, G. Maurer, J. Coy, M. Weller, J. Steinbach; Dr. Senckenberg Institute of Neurooncology, Frankfurt, Germany; Institute for Neuroradiology, Frankfurt, Germany; TAVARLIN, Darmstadt, Germany; Department of Neurology, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir