H3 Histonu

Histonlar DNA iskeletinde yeralan ve DNA’yı korumada ve bozulmasını engellemede görev yapan proteinlerdir. H1, H2, H3 gibi beş farklı türü bulunur. Çocuklarda görülen DIPG gibi beyin tümörlerinin büyük çoğunluğunda H3 türü histonlarda özel bir mutasyona rastlanmıştır. Yapılan çalışmalarda K27M adı verilen bu mutasyonun tümör gelişiminde rol oynadığı keşfedilmiştir.

Dünya sağlık örgütü 2016 yılında yaptığı tümör sınıflamasında tümörleri “K27M mutasyonlu H3’e sahip tümörler” olarak ayrıca sınıflandırmıştır.

Bu mutasyonu hedef alan yeni tedaviler üzerinde çalışmalar sürmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir