Akgünlük ağacı beyin ödemini azaltıyor

221/386
Akgünlük ağacı beyin ödemini azaltıyor

Beyin tümörü tedavisi gören hastaların en büyük sorunlarından biri de ödem. Beyinde oluşan ödem kafa içi basıncını artırarak hastada baş ağrısı, el ve kollarda uyuşma, kusma ve bulantı gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

Amerikan Kanser Derneği’nin yayınladığı saygın tıp dergisi Cancer’da 2011 Agustos ayında yayınlanan bir klinik çalışmanın sonuçlarına göre Akgünlük ağacı ödem önleyici etkiye sahip.

44 beyin tümörü hastası katıldı

Çalışmada birincil veya ikincil kötü huylu tümörlere sahip 44 hasta rastlantısal olarak iki gruba ayrıldı. Birinci gruba radyoterapi sırasında günde 4200 mg akgünlük ağacı ekstresi verilirken ikinci hasta grubuna plasebo (yalancı ilaç) verildi. Araştırmacılar tedavi bitiminde MR görüntüleme ile beyindeki ödem hacmini ölçtüler. Ayrıca tedavi sırasında yaşanan yan etkileri, zihinsel fonksiyon değişikliklerini, yaşam kalitesini ve hastanın steroid ihtiyacını (dekort ihtiyacı) değerlendirdiler. Çalışma sırasında kan serumunda bosvelik asit yoğunluğunu kan örnekleri alarak incelediler.

Akgünlük ekstresi ödemi %75’ten fazla azalttı

Başlangıçta ve tedavilerden hemen sonra yapılan ölçümlerde akgünlük ekstresi alan hastaların %60’ında %75’den daha fazla ödem azalması görülürken plasebo alan hastaların %26’sında azalma görüldü.

Araştırmacılara göre bu sonuçlarda akgünlük ekstresinin ödem önleyici etkisinin yanında anti-tümör etkisinin de katkısı var.

Yan etkisi yok

Araştırmacılar tedavi sırasında hastalarda akgünlük ekstresi kullanımına bağlı şiddetli yan etkilere rastlamadı. Akgünlük kullanan 6 hasta küçük bazı sindirim rahatsızlıkları (ishal) yaşadıklarını bildirdiler. Akgünlük ekstresi hastaların yaşam kalitesinde ve zihinsel fonksiyonlarında herhangi bir negatif etkide bulunmadı.

Radyoterapi sırasında akgünlük ekstresi kullanan adenokarsinoma beyin metastazlı hasta. Hasta akgünlük sayesinde radyoterapi sırasında dekorta hiç ihtiyaç duymuyor.

Radyoterapi sırasında akgünlük ekstresi kullanan adenokarsinoma beyin metastazlı hasta. Hasta akgünlük sayesinde radyoterapi sırasında dekorta hiç ihtiyaç duymuyor.

Ödem önlemede dekort kullanımına alternatif

Yapılan MR ölçümlerine göre akgünlük ekstresi çalışmaya katılan hasta grubunda beyindeki ödemi kayda değer olarak azalttı. Araştırmacılara göre akgünlük ekstesi radyoterapi alan hastalarda steroid kullanımının önüne geçecek muhtemel bir tedavi yöntemi.

KAYNAK:
Boswellia serrata acts on cerebral edema in patients irradiated for brain tumors A prospective, randomized, placebo-controlled, double-blind pilot trial, Simon Kirste et al, Cancer Volume 117, Issue 16, 15 August 2011, Pages 3788–3795
http://onlinelibrary.wiley.com/…/doi/10.1002/cncr.25945/.

Arkadaşkarınla paylaş:

1 yorum:

özden morel2015/10/27 saat 09:06Cevapla

akgünlükağacı extresini nereden bulcağım

MENU