Yenitedaviler: Valganciclovir, beyin tümöründe antiviral tedavi

Dünyaca ünlü Karolinska Enstitüsü beyin tümörü tedavisinde anti-viral tedavisi uygulayarak sağkalım süresini en az 4 kat artırdıklarını bildirdi. Tedavi, CMV virüsü görülen beyin tümörü hastalarında standard tedaviye ek olarak etken maddesi Valganciclovir olan Valcyte isimli antivirüs ilacı kullanılarak yapılıyor. 

Prof. Dr. Cecillia Söderberg-Naucler ve arkadaşları ünlü New England Journal of Medicine dergisine gönderdikleri mektupta deneysel olarak en az 6 ay süreyle, düzenli olarak Valganciclovir uyguladıkları 25 hastada ortalama 56 aydan fazla sağkalım yakaladıklarını bildirdi. Buna karşın tedavi uygulanmayan kontrol grubunda ise bu süre 13 ay olarak gerçekleşti.

Öncelikle geçmişe yönelik olarak 250’den fazla glioma vakasını inceleyen araştırmacılar, hastaların biri hariç tamamında CMV virüsüne rastladılar.  Bu hastalardan takip edilen 75 hasta içinde yüksek derecede CMV enfeksiyonu olan hastalarda ortalama 13 ay sağkalım süresi görülürken düşük dereceli CMV enfeksiyonu olan hastalarda 33 aydan fazla sağkalım süresi görüldüğü tespit edildi. Bu sonuçlara göre araştırmacılar CMV enfeksiyonunun tümör ilerlemesine katkıda bulunduğu sonucuna vardılar.

Bunun üzerine CMV virüsü görülen 187 hastayı kapsayan bir ön çalışmaya başladılar. Bunlardan 50 hastalık bir gruba deneysel olarak CMV virüsüne karşı etkin olan Valganciclovir adlı ilacı uyguladılar. İlacın uygulandığı hastalardan %62si 2 yıldan fazla süre sağkalım elde ederken, CMV enfeksiyonu görülen 137 hastada ise bu oran %18’de kaldı.

Prof.Dr. Cecilia Söderberg-Naucler ve ekibi Valganciclovir tedavisiyle CMV enfeksiyonu olan beyin tümörü hastalarında uzun süreli sağkalım yakaladı
İsveçli Prof.Dr. Cecilia Söderberg-Naucler ve ekibi Valganciclovir tedavisiyle CMV enfeksiyonu olan beyin tümörü hastalarında uzun süreli sağkalım yakaladı

Çalışmayı devam ettiren ekibin 6 aydan fazla süreyle düzenli olarak Valganciclovir uyguladıkları 25 hastalık bir grupta ise hastaların %90’ı ise 2 yıllık sağkalım süresini geçti.

56 ayı geçen sağkalım

Ekip 6 aydan fazla tedavi uygulanan bu grupta ortalama sağkalım süresinin 56 aydan fazla olduğunu bildirdi. Bu sonuç beyin tümörü hastalarının tedavisi için oldukça önemli. Özellikle yüksek derecede CMV enfeksiyonuna sahip beyin tümörü hastalarında tedaviye Valganciclovir eklenmesi tedavideki başarı oranını ciddi derecede yükseltebilir.

CMV Beyin Tümörü İlişkisi

CMV virüsünün beyin tümörünün gelişmesine katkıda bulunabileceği ilk olarak 2002 yılında Kaliforniya üniversitesinden (UCSF) Dr. Charles Cobbs tarafından öne sürülmüştü.

CMV virüsü oldukça yaygın olarak bulunuyor ve normal koşullarda taşıyıcıya herhangi bir zarar vermiyor. Cobbs, yaptığı araştırmada zararsız olduğu düşünülen bu virüsün bazı beyin tümörü hastalarının tümör bölgesinde aktif olduğunu gözlemlemişti. Cobbs ve arkadaşları 2011 yılında Neuro-oncology dergisinde yayınladıkları bir çalışmada da CMV virüsü ile beyin tümörü arasında bir ilişkinin varlığını göstermişti. Benzer bir ilişki de HPV (human papilloma virus) adı verilen virüs ile Rahim Kanseri arasında bulunuyor. Rahim kanserlerinde HPV tedavisi şu an yaygın olarak uygulamada.

İsveç Karolinska Entitüsünden Dr. Söderberg-Naucler ve ekibinin yaptığı çalışma (VIGAS) bu konuda yapılan ilk kapsamlı deney. Valganciclovir ile antivirüs tedavisi henüz deneysel aşamada ve bunun standard tedavi olarak kabul edilmesi için 4 fazlı klinik deneylerin yapılması gerekiyor.

Valganciclovir (valgansiklovir) ülkemizde de Valcyte adı altında Roche firması tarafından üretilmekte ve Edinilmiş İmmün Yetmezlik Sendromu (AIDS) tedavisinde CMV tarafından oluşturulan retinit (bir göz hastalığı) için veya organ nakillerinde enfeksiyonları önlemekte kullanılmakta.

Uygulama

Retinit hastalarında 21 gün süreyle günde iki defa olarak toplam 900mg olarak uygulanıyor. Bu dozda daha uzun süreli kullanımlarda kemik iliği toksisitesine yol açma riskini artırmakta. Ancak Nebraska Medical Center tarafından yapılan bir çalışma 450mg uygulamasının da 900mg kadar etkin olduğunu gösteriyor. Düşük dozaj uygulaması ile maliyet yarı yarıya indirilebiliyor.

Beyin tümörü tedavisinde ek olarak kullanılması durumunda ise yukarıdaki çalışmada olduğu gibi 6 ay ve daha uzun süreli kullanım mümkün. Uygulama yapılan beyin tümörü hastalarından bildirildiğine göre ilaç diğer tedavilerle birlikte uygulanabiliyor. Hastalara göre belirgin yan etki veya yaşam kalitesi farklılığı gözlenmemekte.

Türkiye’de Durum

İlaç Türkiye’de bağısıklık sistemi sendomu tedavisinde kullanılmakta. İlaç doğrudan beyin tümörüne karşı bir ilaç değil ancak yukarıda anlatılan sebeplerden dolaylı olarak beyin tümörü tedavisine katkıda bulunuyor.

Beyin tümörü tedavisinde kullanım henüz deneysel amaçlı olduğu için Türkiye’de SGK kapsamına girmiyor. Daha önce diğer tedavilerden sonuç alamamış ve durumları uygun hastalarda ise bir heyet raporu alınması halinde deneysel olarak uygulanabiliyor. Bunun için öncelikle hastada CMV virüsü enfeksiyonu olduğunun tespiti derekiyor. CMV enfeksiyonu, yapılacak bir kan testi ile CMV IGG antikorunun kanda bulunmasıyla tespit edilebiliyor. Türkiye’de pek çok labaratuvar bu testi kolayca yapabilmekte.  Testin CMV IGM testi ile yapılması önerilmekte. CMV IGM testi virüsün hali hazırda aktif enfesiyon oluşturup oluşturmadığını gösteriyor. Şayet hastada CMV IGM testi pozitif çıkarsa endikasyon dışı kullanıma gerek kalmadan CMV enfeksiyonuna karşı uygulanması mümkün.

Etken maddesi Valganciclovir olan Valcyte’ın Türkiye satış fiyatı 2,600 TL. SGK ilaç bedelinin tamamını karşılamıyor. ilaç bedelinin %10’u hasta tarafından karşılanmak zorunda.

Hazırlayan: Nihat Karaoğlu

Kaynaklar:

  • Consensus on the role of human cytomegalovirus in glioblastoma, Neuro Oncol. 2012 Mar;14(3):246-55. doi: 10.1093/neuonc/nor227. Epub 2012 Feb 8. Dziurzynski K, Chang SM, Heimberger AB, Kalejta RF, McGregor Dallas SR, Smit M, Soroceanu L, Cobbs CS; HCMV and Gliomas Symposium.
  • Survival in patients with glioblastoma receiving valganciclovir (correspondence), Söderberg-Nauclér C, Rahbar A, Stragliotto G N Engl J Med 369:985-986, 2013.
  • Human cytomegalovirus infection levels in glioblastoma multiforme are of prognostic value for survival, Rahbar A, Orrego A, Peredo I, et al J Clin Virol 57:36-42, 2013.
  • Effects of valganciclovir as an add-on therapy in patients with cytomegalovirus-positive glioblastoma: A randomized, double-blind, proof-of-concept study., Stragliotto G, Rahbar A, Solberg NW, et alInt J Cancer 133:1204-1213, 2013.
  • Effectiveness of Valganciclovir 900 mg versus 450 mg for Cytomegalovirus Prophylaxis in Transplantation: Direct and Indirect Treatment Comparison Meta-analysis Clin Infect Dis. (2011) 52 (3):313-321.doi: 10.1093/cid/ciq143

.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir