Temodal kullanımında karaciğere dikkat

Beyin tümörü tedavisinde devrim yaratan Temodal adlı ilacın kullanımına başlanılmadan önce karaciğer fonksiyon testi yapılması kullanan ve kullanım sırasında hastaların karaciğer fonksiyonlarının takip altına alınması önerildi.

İlaç kullanımına bağlı karaciğer üzerine bazı yan etkiler karaciğer enzimlerinde yükselme, sarılık (hiperbilirubinemi), safra akımı bozukluğu (kolestaz) ve hepatit olarak bildirilmiştir. Avrupa genelinde ilaç kullanımına ilişkin veriler değerlendirilirken toplam 40 bin hasta arasından 38 adet karaciğer yetmezliği vakası tespit edilmiştir. Tespit edilen vakalarda Temodal ilacına ara verildiğinde karaciğer fonksiyonlarının normale döndüğü gözlemlenmiştir.

Bu sebepten Temodal’e başlamadan önce karaciğer fonksiyon testi yapılması önerilmektedir. Şayet test anormal çıkarsa tedaviye başlamak için kar-zarar analizi yapılmalıdır. Karaciğer üzerine yan etkiler tedaviye başlanılmasından bir kaç hafta sonrasında kendini göstermektedir. Bu sebepten her bir kür sonunda karaciğer fonksiyon testi tekrarlanarak hastadaki yan etkiler gözlemlenmelidir.

Ancak bazı uzmanlar Avrupa genelindeki veriler değerlendirilirken hastaların Temodal yanısıra kullandığı diğer ilaçları göz ardı ettiklerini ve belirtilen yan etkilerin tedavi sırasında kullanılan diğer ilaçlara bağlı olduğunu belirtmektedir. Örneğin incelenen vakalardan 51 yaşındaki bir GBM hastasının, tedavi sırasında parasetamol içeren ağrı kesiciler kullandığı tespit edilmiştir. Uzmanlar ayrıca tedavi sırasında kullanılan anti-epileptik ilaçların ve deksametazon gibi steroidlerin kesinleşmiş yan etkileri olduğunu yaşanan karaciğer bozukluklarının bu ilaçlara bağlı olma ihtimalinin de yüksek olduğunu belirtmektedir.

KAYNAK:
– Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 46977249-510.01.10 sayılı 7.3.2014 tarihli doktor bilgilendirme mektubu
– Drug Safety Update, Temozolomide: risk of hepatic injury, including fatal hepatic failure—updated warnings and monitoring guidance, 15.01.2014
– Zamani et al. Drug-induced cholestatic hepatitis: how late can it occur even after the cessation of the culpable drug?, Neuro Oncol. 2012 Jul; 14(7): 830. Published online 2012 Apr 26. doi: 10.1093/neuonc/nos090, PMCID: PMC3379798
– Sarganas et al. Severe sustained cholestatic hepatitis following temozolomide in a patient with glioblastoma multiforme: case study and review of data from the FDA adverse event reporting system. Neuro Oncol. 2012 May;14(5):541-6. doi: 10.1093/neuonc/nos056. Epub 2012 Mar 6.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir