Kan şekeri yükselmeleri tedavi sonucunu kötü etkiliyor

Radyoterapi sırasında yaşanacak ani kan şekeri yükselmeleri tümörün tedaviye direncini artırıyor. Ani yükselmeler tedavinin başarısını düşürerek sağ kalımın yarı yarıya düşmesine yol açıyor.

Almanya’nın Mainz Üniversitesinde yapılan araştırma tedavi sırasında ödem önleyici kullanımı yüzünden görülen ani kan şekeri yükselmelerinin (hiperglisemi) tedavi sonucunu kötü etkileyen en önemli faktörlerden biri olabileceğini gösteriyor.

Glioblastoma normal beyin dokusuna göre kayda değer oranda yüksek glukoz emilimi göstermekte. Beyin ödemi radyoterapi sırasında yaygın olarak karşılaşılan bir sorun ve Dekort gibi ödem önleyicilerin kullanımı ile tedavi edilmektedir. Bu tür ödem önleyiciler kan şekeri seviyesinin ciddi şekilde bozulmasına sebep olmakta. Ani kan şekeri yükselmeleri radyoterapi ve kemoterapiye direncin artmasına katkı sağlayabilmekte.

Sağ kalımı yarı yarıya düşürüyor

Dr. Arnulf Mayer ve arkadaşları 106 GBM hastasının tedavisi sırasında yaşanan ani kan şekeri yükselmelerinin hastaların toplam sağ kalımına olan etkisini geçmişe dönük olarak incelediler. Tedavi sırasında kan şekeri bir veya daha fazla kez 10mm’nin üzerine çıkan hastalarda sağ kalım %50 oranında düştüğünü tespit ettiler. Araştırmacılara göre hastalarda diyabet geçmişinin olup olmamasının sonuca bir etkisi olmamakta.

Şeker yükselmesi tümörü radyoterapiye karşı koruyor

Çalışmada şunlar belirtiliyor “Eldeki veriler hastalardaki toplam sağ kalımın düşmesi hastaların genel durumunun kötü olması ile izah edilemez. Kan şekerindeki yükselme kendi başına hastalık yapıcı bir rol oynamaktadır. Bunun sebebi antioksidan sistemlerindeki faaliyetteki artış, DNA hasarını tamir edici proteinlerin üretimin yükselmesine dolayısı ile oksijensiz kalan tümör hücrelerini korunması ile oksijensiz ortamda gelişen radyoterapi direnci olabilir.

Klinik deneyler yapılmalı

Araştırmacılar, radyoterapi sırasında kan şekeri yükselmelerinin tedavi sonucuna etkisinin bir klinik deney ile detaylı olarak incelenmesi gerektiğini bildiriyorlar.

ABD’de beyin tümörü konusunda faaliyet gösteren Musella Vakfı yöneticisi Al Musella, bunun beyin tümörleri üzerinde bir kan şekeri düzenleyici olan Metformin’in etkisi üzerine yapılan çalışmalarla uyuştuğunu belirterek. Radyoterapi sırasında kan şekerinin bu tür düzenleyicilerle kontrol edilmesinin faydalı olabileceğini söylüyor.

İstanbul Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi eczacılık fakültelerinden Zeynep Güneş Özünal ve Ali Ucbek ve arkadaşlarının yaptığı laboratuar deneylerinde metformin’in tümör hücrelerini öldürücü etkisi görülmüştü.

KAYNAKLAR:

Strong adverse prognostic impact of hyperglycemic episodes during adjuvant chemoradiotherapy of glioblastoma multiforme. Strahlenther Mayer A, Vaupel P, Struss HG, Giese A, Stockinger M, Schmidberger H. Onkol. 2014 Jun 18.

Effect of metformin on the human T98G glioblastoma multiforme cell line. Ucbek A, Ozünal ZG, Uzun O, Gepdremen A. Exp Ther Med. 2014 May;7(5):1285-1290. Epub 2014 Mar 4.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir