Temodal anaplastik oligodendrogliomada da etkili

Temodal (etken maddesi Temozolomid) GBM IV gibi yüksek dereceli tümörlerin tedavisinde altın standard olarak kullanılmakta. Journal of Neurooncology dergisinde yeni yayınlanan uzun vadeli Faz II klinik deneme sonuçlarına göre ilaç anaplastik oligodendroglioma (AO) ve karışık oligoastrositoma türü tümörlerde de etkili.

Yeni teşhis anaplastik oligodendroglioma ve karışık anaplastik oligoastrositoma hastalarında radyoterapi ve eşzamanlı temodal uygulamasına ait uzun vadeli Faz 2 klinik deney sonuçları başlıklı çalışmaya 40 hasta katıldı.

Hastalar 10 yıl boyunca takip edildi

Hastalara radyoterapi uygulamasından önce 6 kür Temodal uygulandı. Tedaviye tam cevap vermeyen hastalara daha sonra radyoterapi ve eşzamanlı Temodal tedavisi verildi. Uygulanan protokolü tamamlayan 32 hasta 10 yıl kadar takip edildi. Bazı hastalarda bu süre sonunda hala nüks görülmezken nüks görülen hastalarda ortalama nüks süresi 5.8 sene olarak gerçekleşti.

Sadece Temodal ile 7 yıldır nüks yok

Çalışmaya katılan 37 hastaların 23ünde eşzamanlı 1p/19q silinmesi görülürken 14ünde bu tür bir silinme yoktu. Silinme olan hastalardan 2’sinde radyoterapi uygulanmasına gerek kalmadan sadece Temodal uygulaması ile 7 yıllık bir süreç boyunca nüks görülmedi.

1p19q silinmesinin tedavi sonucuna katkısı var

Tedavi uygulanan hastalardan %83ü 6 yıllık süre sonunda hala hayatlarına devam etmekteydi. Temodal tedavisi uygulanan hastalarda 1p19q silinmesi olan hastalardaki nüks süresi ve sağkalım süresi silinme görülen hastalara göre çok daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırmacılar çalışma sonuçları hakkında şunları söylediler:

“Bu güncellenmiş veriler gösteriyor ki, RT öncesi yüksek doz Temodal ve bunu takip eden eş zamanlı RT ve Temodal uygulaması kayda değer etkiye sahip, özellikle 1p/19q silinmesi olan AO ve MAO hastalarında”

Temodal, PCV’den yüksek başarı elde etti

Çalışmanın en çarpıcı sonuçlarından biri ise Temodal uygulanan 1p19q eşsilinmesi olan hastalarda tedavi başarısının PCV uygulanan aynı tür hastalara göre daha tedavide daha yüksek başarı göstermesiydi.

Yayınlanan çalışmada

Eşsilinme gösteren (Temodal uygulanan) hastalar, RTOG-9402 klinik deneyi çerçevesinde PCV tedavisi uygulanan hastalara göre sağkalım süresinde bir yükselme trendi gösterdiler” denildi.

1p19q silinmesi olan hastalar kemoterapiye daha yüksek cevap veriyor

1p19q silinmesi olan anaplastik oligodendroglioma türü tümörler Temodal’in en etkin olduğu tümör türlerinden. Bu silinmeye sahip olan hastalar da genel olarak kemoterapiye çok yüksek cevap alınıyor. Daha önce yapılan bazı çalışmalar (RTOG-9402), 1p19q eşsilinmesine sahip tümörlerin PCV tedavisine yüksek cevap verdiğini göstermişti. Bu çalışmadan da anlaşılacağı gibi bu durum sadece PCV tedavisine özgü birşey değil. Çeşitli çevrelerde bunun PCV’ye özgü birşeymiş gibi algılanışının sebebi bu 1p19q üzerine yapılan ilk çalışmalarda PCV kullanılmış olması, çünkü Temodal o zaman daha ortada yoktu. Temodal ilk olarak 2005 yılında yüksek dereceli beyin tümörlerinde uygulama onayı aldı. Bu tarihe kadar düşük dereceli tümörlerde kemoterapi uygulaması sıradışı bir uygulama olarak değerlendirildi.

KAYNAKLAR:

Phase II trial of pre-irradiation and concurrent temozolomide in patients with newly diagnosed anaplastic oligodendrogliomas and mixed anaplastic oligoastrocytomas: long term results of RTOG BR0131. Vogelbaum MA1, Hu C, Peereboom DM, Macdonald DR, Giannini C, Suh JH, Jenkins RB, Laack NN, Brachman DG, Shrieve DC, Souhami L, Mehta MP., J Neurooncol. 2015 Jun 19. [Epub ahead of print]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir