WHO 2016 Beyin Tümörü Sınıflandırması

 

Diffüz astrositik ve oligodendroglial tümörler

Nöron ve nöronla karışık glial tümörler

Diffüz astrositom, mutasyonlu-IDH 9400/3 Disembriyoplastik nöroepitel tümör 9413/0
Gemistotik astrositom, mutasyonlu-IDH 9411/3 Gangliositom 9492/0
Diffüz astrositom, Yabani-IDH 9400/3 Gangliogliom 9505/1
Diffüz astrositom, NOS 9400/3 Anaplastik gangliogliom 9505/3
Displastik beyincik gangliositomu (Lhermitte-Duclos hastalığı) 9493/0
Anaplastik astrositom, mutasyonlu-IDH 9401/3 Dezmoplastik çocuk astrositomu ve gangliogliom 9412/1
Anaplastik astrositom, Yabani-IDH 9401/3 Papiler glionöron tümörü  9509/1
Anaplastlk astrositom, NOS 9401/3 Rozet-oluşumlu glionöron tümörü  9509/1
Diffüz leptomenenjiyal glionöronal tümör
Glioblastom, Yabani-IDH 9440/3 Merkezi nörositom 9506/1
Dev hücreli Glioblastom 9441/3 Ventrikül dışı nörositom 9506/1
Gliosarkom 9442/3 Beyincik liponörositomu 9506/1
Epiteloid Glioblastom 9440/3 Paragangliom 8693/1
Glioblastom, mutasyonlu-IDH 944513·
Gioblastom, NOS 9440/3
Diffüz orta çizgi gliomu, K27M mutasyonlu H3 9385/3

Pineal bölge tümörleri

Pineositom 9361/1
Oligodendrogliom mutasyonlu-IDH ve karşılıklı silinmiş-1p/19q (kodelesyon) 9450/3 Orta derecede hücre farklılaşmalı pinealparankima tümörü 9382/3
Pineoblastoma 9382/3
Oligodendrogliom, NOS 9450/3 Pineal bölge papiler tümörü 9395/3
Anaplastik oligodendrogliom mutasyonlu-IDH ve ve karşılıklı silinmiş-1p/19q 9451/3

Embriyo kökenli tümörler

Anaplastik Oligodendroglioma, NOS 9451/3 Medulloblastomlar,  genetik tanı konmuş Medulloblastom, aktifleşmiş-WNT 9475/3
Oligoastrositom,NOS 9382/3 Medulloblastom, aktifleşmiş-SHH ve mutasyonlu-TP53 9476/3
Anaplastik Oligoastrositom, NOS 9382/3 Medulloblastom, aktifleşmiş-SHH ve yabani-TP53 9471/3
Medulloblastoma, WNT’siz/SHH’siz 9477/3

Diğer astrositik tümörler

Medulloblastoma, grup 3
Pilositik astrositom 9421/1 Medullobtastoma, grup 4
Pilomiksoid astrositom 9425/3 Medulloblastom histolojik tanı konmuş
Ependimaaltı dev hücreli astrositom 9384/1 Klasik medulloblastom 9470/0
Pleomorfik zantoastrositom 9424/3 Dezmoplastik/nodüllü medulloblastoma 9471/3
Anaplastik pleomorfik zantoastrositom 9424/3 Fazla nodülleşmiş medulloblastom 9471/3
Büyük hücreli/Anaplastik medulloblastom 9474/3

Ependimal tümörler

Medulloblastoma, NOS 9470/0
Altependimom 9383/ 1
Miksopapilar ependimom 9394/1 Embriyo kökenli çok katmanlı rozetli tümör Değişmiş C19MC 9478/3
Ependimom 9391/3
Papiler ependimom 9393/3 Embriyo kökenli çok katmanlı rozetli tümör, NOS 9478/3
Saydam hücreli ependimom 9391/3
Tansitik ependimom 9391/3 Medulloepiteliom 9501/3
Ependimom pozitif-RELA füzyonlu 9396/3 Merkezi Sinir Sistemi nöroblastomu 9500/3
Anaplastik ependimom 9392/3 Merkezi Sinir Sistemi ganglio nöroblastomu 9490/3
 Çeviren: Nihat Karaoğlu Merkezi Sinir Sistemi embriyo kökenli tümörü, NOS 9473/3

Diğer gliomlar

Atipik teratoid/rabdoid tümör 9508/3
Üçüncü ventrikül kordoid g!iomu 9444/1 Merkezi Sinir Sistemi  rabdoid özelliklere sahip embriyo kökenli tümör 9508/3
Anjiyosentrik gliom 9431/1
Astroblastom 9430/3

Koroid pleksus tümörleri

Kafatası ve omurga çevresi sinirlerdeki tümörler

Koroid pleksus papilomu 9390/0 Schwannom 9560/0
Atipik koroid pleksus papilomu 9390/1 Hücresel schwannom 9560/0
Koroid pleksus karsinomu 9390/3 Pleksiform schwannom 9560/0

 

 

WHO 2016 Beyin Tümörü Sınıflandırması” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir