GBM’de yeni tedavi protokolü başarılı

GBM’de halen geçerli olan standart tedavide ameliyat, bundan 4 hafta sonra 30 gün boyunca toplamda 60 Gray Temodal ile eşzamanlı radyoterapi veriliyor.

Yeni protokolde ameliyatın 2-3 hafta sonrasında standart doz Temodal veriliyor. Bundan 2 hafta sonra Radyoterapiye başlanıyor. Yeni protokolde radyoterapi 30 gün yerine 20 gün boyunca ve yine toplamda 60Gray olacak şekilde Temodal ile birlikte uygulanıyor.

McGill Üniversitesi tarafından yüksek riskli 50 hasta üzerinde 4 yıl boyunca yapılan klinik deneyde, yeni tedavi nüks süresini eski protokole göre %63 oranında uzattı. Çalışma bu protokolün güvenli ve etkin olduğunu gösterdi.

KAYNAK:
George Shenouda, Luis Souhami, Kevin Petrecca, Scott Owen, Valerie Panet-Raymond, Marie-Christine Guiot, Andrea Gomez Corredor, Bassam Abdulkarim. A Phase 2 Trial of Neoadjuvant Temozolomide Followed by Hypofractionated Accelerated Radiation Therapy With Concurrent and Adjuvant Temozolomide for Patients With Glioblastoma. International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics, 2017; 97 (3): 487 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2016.11.006

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir